Documents en tornar Carta pel Permís de Maternitat L'Institut per a l'Adopció de la vostra Comunitat Autònoma ha d'elaborar una carta que indiqui que debut a les  característiques especials d'un menor adoptat en Adopció Internacional, teniu dret a la prestació per maternitat i a que  comenci fins a quinze dies abans de la sentència en ferm. Com el dia de la sentència no es sap amb antelació, es sol  especificar la data del vol a aquest document i a la tornada es sol·licita la prestació amb les dates correctes.    Els tràmits necessaris en retornar a Espanya seran, simplement, aconseguir el permís de maternitat, el DNI i  passaport del nostre fill/a i els informes psicològics de seguiment. Normalment el seguiment es realitza cada sis mesos  durant dos anys i val 90€ (Catalunya 2002).  ATENCIÓ!!! Des de l’any 2002 TOTES les adopcions Internacionals efectuades a Mèxic són PLENES, SEMPRE QUE a la sentència  especifiqui clarament que es tracta d'un procés d'ADOPCIÓ INTERNACIONAL.  Inici de la web Documentació necessària Enllaços a webs d'interés Directori  d'organismes competents El que passa a l'dopció internacional Bibliografia i estadístiques