Enllaços Conveni de La Haya Adopció Internacional (1993)  Llei d’Adopció Internacional (2007) Circular Registre Civil Adopcions Internacionals (2006)  El procedimiento de Adopción Internacional en México según la Convención de La Haya - DIF Nacional 2009 Informació sobre Adopció a Mèxic - Generalitat de Catalunya Tramits del ministeri de justicia Gobierno de Canarias Gobierno de Aragón Ambaixada Española a Mèxic  Ambaixada de Mèxico a España  Consulat de Mèxico Barcelona Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF Nacional) D.I.F. Nacional México  Centro de Estudios de la Adopción Hogar Comunitario Yachi'l Antzetic (Mujeres Nuevas) CORA - Coord. d’Asoc. en Defensa de l’Adopció i l’Acolliment  FADA ADOPTIVA - Orientació i suport en Adopció Servei de Postadopció a Girona Valoració i intervenció psicopedagògica Transmes  Casa de Mèxico Catalunya Orfeó Català Mèxico  AME Associació de mexicans d’Esparraguera  La perspectiva dels mestres 101 preguntas sobre el proceso de la adopción en Canarias - Gobierno de Canarias (2010) Cuando las adopciones fallan - La Vanguardia (2008) Guia de postadopción para profesionales de la educación y agentes sociales - Adoptia (2006) Guía de postadopción para familias - Adoptia (2005) La postadopción en la Comunidad Autónoma del País Vasco - Vivienda y Asuntos Sociales (2004) Inici de la web Documentació necessària Enllaços a webs d'interés Directori  d'organismes competents El que passa a l'dopció internacional Bibliografia i estadístiques Enllaços a webs d'interés